Arkiv för november 2014

Knäskador hos barn

Leg. Sjukgymnast Karina Laundal fördjupar sig idag på Capio ArtroClinic i ”Knäskador hos barn”.
En givande dag tillsammans med andra sjukgymnastkollegor, ortopeder och annan vårdpersonal. Nu är vi ännu fler på kliniken med fördjupad kompetens i knäskador och dess rehabilitering hos barn och ungdomar.

Mer

Kinetic Control ländrygg

Leg. Sjukgymnasten Madeleine Elf har gått ”Kinetic Control” ländrygg som hölls av kursledaren Patrik Pedersen. En mycket användbar kurs där rörelsekedjan analyseras, klassificeras och korrigeras hos ländryggspatienter

Mer

Jonas har gått Mc Kenzie del A

Leg Fysioterapeut (leg sjukgymnast) Jonas Granberg har gått första halvan på sin Mckenzie utbildning del A, som handlar om ländryggsdiagnostik och dess behandling.  Nästa kurs kommer vara den  21-22/11. Det är roligt att vi nu är flera med McKenzie kompetens på kliniken, då metoden ofta är mycket effektiv för patienter med ländryggsbesvär.

Mer