Lena Meklin Janér

Leg. sjukgymnast, Auktoriserad Feldenkraispedagog

Fördjupad kompetens inom psykosomatik, neurosomatik och akupunktur
Lena Meklin Janér
Tel: 0728-45 01 35, 08-510 690 10
lena@kistaryggidrottsklinik.se

Leg. Sjukgymnast och Auktoriserad Feldenkraispedagog

Fördjupad kompetens inom psykosomatik, neurosomatik och akupunktur