Ulrika Schill

Leg. Sjukgymnast

Leg. Sjukgymnast Fördjupad kompetens inom OMI, McKenzie A,B,C. Akupunktur vid smärta och graviditetsrelaterade besvär och Idrottsmedicin
Ulrika Schill
Tel: 070-783 82 75, 08-510 690 10
ulrika@kistaryggidrottsklinik.se

Leg. Sjukgymnast
Fördjupad kompetens inom OMI, McKenzie A,B,C , Akupunktur vid smärta och vid graviditetsrelaterade besvär och Idrottsmedicin