Behandlingsmetoder

Feldenkraismetoden

Feldenkraismetoden är en behandling som används för att patienten skall bli mer medvetna om hur kroppen akn användas i olika situationer. Metoden vänder sig till patienter som har olika funktionsstörningar såsom led- och muskelbesvär eller stressrelaterade symtom.  Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt.