Behandlingsmetoder

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin

En sjukgymnast med idrottsmedicinsk specialistkompetens gör bedömningar vid akuta och överbelastningsrelaterade motions- och idrottskador.

Behandlingen utgår från vilken målsättning och vilka krav patienten/idrottaren har. Idrottaren och sjukgymnasten arbetar tillsammans för att på bästa sätt dosera och öka belastningen utifrån skadans art, hållfasthet/tolerans och regi.

Idrottsmedicinska specialisten innehar även kompetens att utföra tester och rörelseanalys för att upptäcka idrottarens eventuella ”svaga länkar” och på så sätt förebygga eventuella framtida skador.