Behandlingsmetoder

NMES

NMES

Neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) kan användas som hjälpmedel under din rehabträning för att lättare ”hitta” specifika muskelgrupper efter olika typer av skador och ortopediska operationer.