Behandlingsmetoder

Psykosomatik/Stress

Psykosomatik/Stress

Våra två sjukgymnaster med fördjupad kompetens inom psykosomatik och psykiatrisk sjukgymnastik arbetar med olika typer av övningar för hela människan skall må bättre, både psyke och soma.

Exempel på behandlingar de använder sig av är: Basal kroppskännedom (BK) (www.ibk.nu), avslappningsövningar och stresssänkande övningar.

Basal kroppskännedom är inte bara en behandlingsmetod utan även ett synsätt där fokus ligger på mötet med patienten och mental närvaro i övandet.

Genom kroppsövningar och samtal strävar man efter att öka uppmärksamheten och medvetenheten om den egna kroppen och dess olika signaler. Det kan handla om att öka medvetenheten om spänningsförhållanden i kroppen, hållnings- och andningsmönster.

I det konkreta kroppsliga arbetet riktas även uppmärksamhet mot att öka kontakten med och medvetenheten om känslor. Ett viktigt led i detta arbete är att öka toleransen för olika känslor och då framför allt toleransen för ångest.