Vision

Vår vision är att med hög kompetens och genom de senaste forskningsrönen ge vuxna, ungdomar och barn snabb, god och effektiv vård med ett stort engagemang.

Målsättning

Vi har hög kompetens inom flera olika specialistområden och har som målsättning att återfå kunden/patienten till arbete, fritids- och idrottsaktivitet på så kort tid som möjligt genom en aktiv rehabilitering.

Lämna ett svar