9/10 var Sjukgymnasten Sofia Holmer Gribbe var på Görans Kentääs intressanta föreläsning om ”Bemötande och psykologi för barn och ungdomar med idrottsskador”.

Explore More

Ulrika Schill & Gabriella Bernhoff på internationell McKenzie konferans

Fysioterapeuterna Gabriella Bernhoff och Ulrika Schill har kommit hem fullspäckade med ny energi och kunskap efter den Internationella McKenzie konferensen i Köpenhamn (13th International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy)

OMT/FYIM kongress. Fysisk aktivitet and overuse

Sjukgymnasten Ulrika Schill deltog och förkovrade sig i helgen på OMT/FYIM kongressen om ”Fysisk aktivitet and overuse” på Täby Park hotell.

Behandling av Femur Patellära knäbesvär (FPA)

Sjukgymnasterna Sofia Holmer Gribbe och Jonas Granberg var på föreläsning i ”Guidelines in treatment on PFP (FPA) and running retraining for PFP” med föreläsaren Christian Barton från Australien. Föreläsningen hölls