Legitimerad Sjukgymnast

Legitimerad Sjukgymnast

En legitimerad sjukgymnast har minst gått en 3-årig grundutbildning på universitet innan hon eller han kan söka legitimation. Det är Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för sjukgymnaster liksom alla andra legitimerade yrkesutövare under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det medför naturligtvis en ökad trygghet för patienterna. Sjukgymnasten har ett självständigt vårdansvar. Det innebär att patienten både kan gå direkt eller bli remitterad från annan vårdgivare. Sjukgymnasterna kan efter sin grundutbildning fördjupa sig inom ett flertal olika områden såsom OMT, OMI, Idrottsmedicin, Psykosomatik, äldres hälsa, McKenzie, Mulligan mm.

Det finns sjukgymnaster som är Specialister inom något valt område, vilket förlänger utbildningen till ca 6år. För att ansöka, specialistkompetens inom sjukgymnastik i särskilt område krävs nämligen förutom treårig grundutbildning även magisterexamen, flerårig erfarenhet och  poängbaserade vidareutbildningar inom specifika områden samt granskning av kommité på Legitimerad Sjukgymnasters Riksförbund.