Knäskador hos barn

november 26, 2014 0 Comments

Leg. Sjukgymnast Karina Laundal fördjupar sig idag på Capio ArtroClinic i ”Knäskador hos barn”.
En givande dag tillsammans med andra sjukgymnastkollegor, ortopeder och annan vårdpersonal. Nu är vi ännu fler på kliniken med fördjupad kompetens i knäskador och dess rehabilitering hos barn och ungdomar.