Covid-19

mars 30, 2020 0 Comments

Vi följer Region Stockholm och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer.

Kliniken bedriver vård precis som vanligt och friska patienter är välkomna till oss. Vårt gym är öppet som vanligt.

Vi uppmanar alla med symtom som luftvägsinfektion, hosta och/eller feber, att inte besöka oss tills de är symtomfria och därefter ytterligare i två dygn. Ingen avgift debiteras vid sent återbud pga akuta förkylningssymtom.

Just nu är det viktigt att vi begränsar antalet personer som vistas samtidigt i våra lokaler. Vid besök ser vi helst att patienter kommer till oss ensamma utan sällskap. När det gäller barn har de alltid rätt att ha med sig en symptomfri vårdnadshavare/närstående vid besök.

Vi uppmanar även alla symtomfria patienter att som rutin inför och efter alla besök tvätta sina händer samt använda handsprit.