OMT/FYIM kongress. Fysisk aktivitet and overuse

mars 23, 2015 0 Comments

Sjukgymnasten Ulrika Schill deltog och förkovrade sig i helgen på OMT/FYIM kongressen om ”Fysisk aktivitet and overuse” på Täby Park hotell.