Fysioterapeuterna Gabriella Bernhoff och Ulrika Schill har kommit hem fullspäckade med ny energi och kunskap efter den Internationella McKenzie konferensen i Köpenhamn
(13th International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy)

En tre dagar lång konferens med intressanta föreläsningar av läkare och fysioterapeuter från bla USA, Australien, Nya Zeeland, Danmark, Sverige, Tyskland.
Den senaste forskningen inom nack- och ryggbesvär, axeldiagnostik, idrottsmedicin och Mdt togs upp och diskuterades under helgen vilket var mycket intressant och givande!

Explore More

Kinetic Control ländrygg

Leg. Sjukgymnasten Madeleine Elf har gått ”Kinetic Control” ländrygg som hölls av kursledaren Patrik Pedersen. En mycket användbar kurs där rörelsekedjan analyseras, klassificeras och korrigeras hos ländryggspatienter

Madeleine går på graviditetsledighet

Sjukgymnasten Madeleine Elf går idag 141008 på graviditetsledighet och sedemera föräldraledighet. Sjukgymnasterna Jonas Granberg och Gabriella Bernhoff blir hennes vikarier på kliniken. Patienter som gått hos Madeleine är välkommen att

OMT/FYIM kongress. Fysisk aktivitet and overuse

Sjukgymnasten Ulrika Schill deltog och förkovrade sig i helgen på OMT/FYIM kongressen om ”Fysisk aktivitet and overuse” på Täby Park hotell.